Số tài khoản thanh toán

Thông tin chủ tài khoản nhận tiền:

Chủ tài khoản: Nguyễn Trần Khánh

Tài khoản số: 21310000280016 – Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam BIDV ( chi nhánh Nam Hà Nội )

Tài khoản số: 19022414916699 – Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam TECHCOMBANK  ( chi nhánh Văn Quán, Hà Nội )